Tagged: samarbete

modeklänningar 2

Samarbete på Internet

Nu har vi ett samarbete Jag har under en tid sökt ett samarbete på nätet. Både för att det är bra när man har olika kompetenser och kan då utnyttja den dubbla kunskapen, men...